Jak stworzyliśmy
MDfilm

MDfilm to aplikacja stworzona specjalnie dla firm działających w sektorze filmowym. DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA, znajdują idealne zastosowanie podczas prac nad projektami wideo, które wymagają klarownego podziału i jasnej komunikacji. SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA wdrożona w tym programie powstawała z myślą o konkretnych etapach pracy, zadaniach i wymogach, które czekają zespół filmowców, operatorów i wszystkich zaangażowanych w pracę.

POTRZEBA

Pomysł na stworzenie tej aplikacji, powstał ze względu na DYNAMICZNY ROZWÓJ i ilość wykonywanych projektów przez naszego Klienta. W pewnym momencie, automatyzacja procesu powstawania filmów, okazała się krokiem nie do ominięcia. Naszym zadaniem, było znalezienie prostych rozwiązań i zaproponowanie odpowiedniej SPECYFIKACJI FUNKCJONALNEJ.

Podczas rozmów z Klientem najważniejszym celem okazało się stworzenie spersonalizowanej FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU, która będzie spełniała wszystkie potrzeby związane z samym procesem pracy, jak i ułatwi zarządzanie całą strukturą firmy.

Analiza

Proces jaki towarzyszy podczas powstawania projektów filmowych, jest wieloetapowy, długotrwały a przede wszystkim intensywny. Podczas tworzenia aplikacji, musieliśmy wziąć pod uwagę każdy z nich, tak aby proponowane rozwiązania był W PEŁNI ODPOWIEDNIE, funkcjonalnie i intuicyjne.

Cała komunikacja, zarówno ta wewnętrzna ( między pracownikami ) jak i zewnętrzna ( pomiędzy pracownikami a Klientem ) została przeniesiona w PRZESTRZEŃ WIRTUALNĄ. Pozwala to na szybszą komunikację, z jednoczesnym podglądem projektu, bez utraty ciągłości konwersacji.

WDROŻENIE

W tej aplikacji WSZYSTKIE FUNKCJONALNOŚCI są dedykowane i spersonalizowane do tworzenia projektów wideo. Aby praca była klarowna, dodaliśmy możliwość śledzenia poszczególnych etapów projektu, oraz informację, kto jest w niego zaangażowany. Każdy projekt może zawierać konkretne etapy, które są wyświetlane jako linia kroków, pokazujące te, które już przebyliśmy, jak i te, które jeszcze czekają na realizację. Pozwala to na CHRONOLOGICZNE UPORZĄDKOWANIE pracy i przygotowanie się do dalszych zadań.

Komunikacja między pracownikami, na etapie tworzenia projektu i przed oficjalna akceptacją, toczy się bez udziału Klienta. Ten sam program podzielony jest na DWA KANAŁY, dzięki czemu pracownicy zachowują swoją niezależność, a do Klienta projekt trafi dopiero w finalnej wersji. Obie konwersacje toczą się za pomocą komentarzy, w których istnieje funkcja zaznaczana i odwołania do konkretnego momentu filmu. Oszczędza to nie tylko czas ale i pozwala na jasne przekazanie informacji.

W aplikacji dostępny jest KALENDARZ, dzięki czemu każdy pracownik ma wgląd w grafik oraz prace swoich kolegów i koleżanek. Kalendarz służy nie tylko do informacji o dostępności pracownika ale i do oznaczania prac związanych z konkretnym projektem. Wystarczy 'przypiąć’ wydarzenie do wybranego projektu, nad którym aktualnie toczą się prace.

Rozwiązania

 • Podział aplikacji na dwa kanały – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Tablica postępów pracy nad danym projektem
 • Oznaczanie kroków pozostałych do zrealizowania
 • Prosty system zaznaczaniu czasu pracy pracownika
 • Podsumowanie godzin pracy nad danym projektem
 • Kalendarz z przypiętymi wydarzeniami
 • Zaznaczanie dokładnego momentu wideo w komentarzu

Korzyści

 • Pracownicy zyskują swobodę w pracy dzięki komunikacji wewnętrznej
 • Śledzenie postępów pozwala na przygotowanie się do dalszych prac jak i analizę wykonanych zadań
 • Każdy pracownik w szybki sposób zaznacza czas i zadania, co pozwala na łatwe rozliczenie się z godzin pracy
 • Podsumowanie godzin projektowych zawierających rozkład czasowy pracy między zaangażowanych pracowników
 • Kalendarz pozwala na uniknięcie pomyłek, uporządkowanie pracy nad kilkoma projektami równocześnie
60+
Ilość projektów prowadzonych równocześnie
10
Ilość pracowników
20
Ilość Klientów korzystających z aplikacji

Więcej informacji