MBT Media Sp. z o.o.
Konduktorska 33
40‑155 Katowice
Based in Poland, delivering worldwide.

Employment Check App

CASE STUDY
Aplikacja mobilna wspomagająca proces rekrutacji.

Co zrobiliśmy?

#Analiza

#UX/UI

#Development

#Android

#iOS

#Potrzeba

Ilość osób aplikujących na dane stanowisko, najczęściej przewyższa oczekiwania pracodawcy. Dodając do tego wymóg 5‑cio letniej weryfikacji przeszłości aplikantów, zatrudnienie właściwej osoby staje się wyzwaniem. Aplikacja pozwala na wypełnienie wymaganych informacji i dołączenie niezbędnych zaświadczeń, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną ofertą pracy.
 
Takie rozwiązanie zdecydowanie odciąża pracodawcę, z równoczesnym zaangażowaniem samego aplikanta w proces rekrutacji od samego początku. Najważniejszym celem w tworzeniu Employment Check App, było wszystkich ’background checków’, czyli sekcji zawodowych i osobowych, wymagających weryfikacji, z uwzględnieniem tych indywidualnych i specyficznych informacji, dla danej branży.

#Wprowadzenie

Employment Check App wspiera i nadzoruje proces rekrutacji w sektorach o podwyższonym stopniu weryfikacji pracowników w Wielkiej Brytanii. Aplikacja jest przeznaczona bezpośrednio do użytku przez aplikantów, co ułatwia i przyspiesza czas potencjalnego zatrudnienia. Wygodne użytkowanie i intuicyjny panel aplikacji, pozwala na szybkie i sprawne uzupełnienie niezbędnych informacji, które dzięki Employment Check App są zgromadzone w jednym miejscu. Aplikant może zweryfikować swoje informacje, w każdym miejscu, o każdej porze, bez uzależnienia tego od zewnętrznych instytucji.

#Analiza

W przypadku, kiedy użytkownik chce złożyć kilka aplikacji na różne stanowiska, może spotkać się z sytuacją, że wymagane informacje nie będą jednakowe. Oznacza to zwiększoną liczbę formularzy i zróżnicowane wymagania. W sytuacji ręcznego wypełniania dokumentów, jest on zmuszony do kilkurazowego powtarzania tych samych informacji jak i szczególnego zwrócenia uwagi na te niezbędne tylko w danej branży. Może to wprowadzić chaos i doprowadzić do niepoprawnego wypełnienia dokumentów.
 
Z tego powodu aplikacja Employment Check App tworzy jeden, kilkuetapowy formularz, w którym pytania nie dublują się, a informacje są zapamiętywane w bazie, skąd w razie potrzeby, zostają udostępnione potencjalnemu pracodawcy. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej wygodne dla aplikanta, który nie musi zastanawiać się nad poprawnym dobraniem dokumentów i wymaganych 'checków’ a jedynie jednorazowa wypełnić stworzony formularz.

#Wdrożenie

W przypadku zaznaczenia kilku 'checków’, czyli informacji wymagających weryfikacji, aplikacja automatycznie tworzy jeden formularz, który jest podzielony na kilka etapów. Co ważne, wypełniając informacje nie będą się one dublować, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z aplikacji. Dodatkowym atutem, jest funkcja zapamiętywania postępów wypełniania formularza. Aplikant może przerwać nad nim pracę i powrócić do wypełniania go w dowolnym momencie.
 
W zakładce 'checks’, znajduje się lista wypełnionych formularzy z oznaczeniem statusu, czy jego weryfikacja została ukończona lub czy jest jeszcze w toku. Dodatkowo, w tym miejscu aplikant może przesłać wyniki na swój adres mailowy. Istnieje także jednorazowa możliwość wysłania wyników bezpośrednio z systemu do potencjalnego pracodawcy. Wystarczy, że w fazie końcowej formularza, w wyznaczonym miejscu, zostanie wpisany odpowiedni adres mailowy.
 
Warto zaznaczyć, że weryfikacja i uzyskanie odpowiednich wyników w formie pdf’a, trwa nawet kilka sekund w zależności od wybranego 'checka’!

Zobacz online

1
1
1