Jak stworzyliśmy
EBC MOBILE?

Employment Background Checks WSPIERA I NADZORUJE proces rekrutacji w sektorach o podwyższonym stopniu weryfikacji pracowników. Aplikacja EBC MOBILE jest przeznaczona bezpośrednio do użytku przez aplikantów, co UŁATWIA I PRZYŚPIESZA czas potencjalnego zatrudnienia. Wygodne użytkowanie i INTUICYJNY PANEL aplikacji, pozwala na szybkie i sprawne uzupełnienie niezbędnych informacji, które dzięki EBC MOBILE są zgromadzone w jednym miejscu. Aplikant może zweryfikować swoje informacje, w każdym miejscu, o każdej porze, bez uzależnienia tego od zewnętrznych instytucji.

Potrzeba

Ilość osób zgłaszających swoje aplikacje na dane stanowisko, najczęściej przewyższa oczekiwania pracodawcy. Dodając do tego wymóg 5-cio letniej WERYFIKACJI PRZESZŁOŚCI aplikantów, zatrudnienie właściwej osoby staje się wyzwaniem. Aplikacja EBC MOBILE pozwala na wypełnienie wymaganych informacji i dołączenie niezbędnych  zaświadczeń, bezpośrednio przez osobę zainteresowaną ofertą pracy. Takie rozwiązanie zdecydowanie ODCIĄŻA PRACODAWCĘ, z równoczesnym ZAANGAŻOWANIEM samego aplikanta w proces rekrutacji od samego początku. Najważniejszym celem w tworzeniu EBC MOBILE, było ZEBRANIE I UPORZĄDKOWANIE wszystkich 'checków’, czyli sekcji zawodowych i osobowych, wymagających weryfikacji, z uwzględnieniem tych indywidualnych i SPECYFICZNCYH INFORMACJI, dla danej branży.

Analiza

W przypadku, kiedy użytkownik chce złożyć kilka aplikacji na różne stanowiska, może spotkać się z sytuacją, że wymagane informacje nie będą jednakowe. Oznacza to zwiększoną liczbę formularzy i zróżnicowane wymagania. W sytuacji ręcznego wypełniania dokumentów, jest on zmuszony do kilkurazowego powtarzania tych samych informacji jak i szczególnego zwrócenia uwagi na te niezbędne tylko w danej branży. Może to wprowadzić chaos i doprowadzić do niepoprawnego wypełnienia dokumentów. Z tego powodu aplikacja EBC MOBILE tworzy JEDEN, kilkuetapowy FORMULARZ, w którym pytania nie dublują się a informacje są ZAPAMIĘTYWANE W BAZIE, skąd w razie potrzeby, zostają ściągnięte. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie bardziej wygodne dla aplikanta, który nie musi zastanawiać się nad poprawnym dobraniem dokumentów i wymaganych 'checków’ a jedynie JEDNORAZOWO wypełnić stworzony formularz.

Wdrożenie

W przypadku zaznaczenia kilku 'checków’, czyli informacji wymagających weryfikacji, EBC MOBILE automatycznie tworzy JEDEN FORMULARZ, który jest podzielony na kilka etapów. Co ważne, wypełniając informacje nie będą się one dublować, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z aplikacji. Dodatkowym atutem, jest FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA  POSTĘPÓW wypełniania formularza. Aplikant może przerwać nad nim pracę i powrócić do wypełniania go w dowolnym momencie.

W zakładce 'checks’, znajduje się lista wypełnionych formularzy z oznaczeniem statusu, czy jego weryfikacja została ukończona lub czy jest jeszcze w toku. Dodatkowo, w tym miejscu aplikant może BEZ LIMITU przesłać wyniki na swój adres mailowy. Istnieje także jednorazowa możliwość wysłania wyników bezpośrednio z systemu do potencjalnego pracodawcy. Wystarczy, że w fazie końcowej formularza, w wyznaczonym miejscu, zostanie wpisany odpowiedni adres mailowy.

Warto zaznaczyć, że weryfikacja i uzyskanie odpowiednich wyników w formie pdf’a, trwa nawet KILKA SEKUND!

Rozwiązania

 • tworzenie jednego, zbiorczego formularza
 • funkcja zapamiętywania postępów
 • udostępnienie wyników pracodawcy
 • lista wypełnionych formularzy
 • nielimitowana ilość pobierania wyników
 • szybkie wyniki – nawet do kilku sekund!

Korzyści

 • jednorazowe wypełnienie informacji, które są zapamiętywane w bazie ogólnej
 • powrót do formularza, na dowolnym etapie pracy
 • wgląd w listę formularzy
 • samodzielne wypełnienie formularzy przez aplikanta
 • przyśpieszenie procesu weryfikacji

Więcej informacji