MBT Media Sp. z o.o.
Konduktorska 33
40‑155 Katowice
Based in Poland, delivering worldwide.

Aplikacje internetowe

Dostępne w każdej przeglądarce internetowej. Oferujące określone funkcje dla Twoich klientów, pracowników, kooperantów. Zaprojektowane zgodnie z zasadami User Experience.
Aplikacje webowe (internetowe) to rodzaj oprogramowania, który w ostatnich latach zyskuje na popularności w zawrotnym tempie. Bierzemy udział w tej rewolucji praktycznie od początku. Nasze aplikacje wspierają biznesy różnych branż w wielu krajach Europy.

Zobacz jak pracowaliśmy z jednym z naszych klientów:

Ostatnie
realizacje

#Specyfikacja
#UX/UI
#Development

KR Center

Konfigurator dla producenta drzwi.

Czytaj więcej
#Specyfikacja
#Development
#Rozwój

Platforma MDfilm

Uporządkowana produkcja filmowa.

Czytaj więcej
#Specyfikacja
#UX/UI
#Development
#SaaS
#Rozwój

Doktomy

Generator dokumentów dla Twojej firmy.

Czytaj więcej
#Analiza
#Saas
#UX/UI
#Development
#Rozwój

Desktomy

System zarządzania wirtualnym biurem.

Czytaj więcej
#Specyfikacja
#UX/UI
#Development
#Utrzymanie

Blendee

Radio na Twoich warunkach.

Czytaj więcej

Nasze
podejście

#Aplikacje biznesowe
#Automatyzacja procesów
#Zarządzanie treścią
#Zarządzanie personelem
#Platformy rekrutacyjne
#Organizacja magazynu
#Systemy rezerwacyjne
#Generatory dokumentów
Dynamika w jakiej rozwija się świat oprogramowania pozwala nam uzyskiwać przewagę konkurencyjną tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe. Raptem dekadę temu oprogramowanie, z którego korzystaliśmy było uniwersalne, stacjonarne i pozostawiało nam jedynie określone możliwości modyfikacji pod własne potrzeby.

Dziś żyjemy w erze, kiedy oprogramowanie dedykowane, a więc stworzone z myślą o realizowaniu naszych indywidualnych potrzeb, jest w zasięgu ręki. Stało się łatwiejsze w przygotowaniu, a przez to tańsze.

 

Co więcej, dziś określenie „w zasięgu ręki” zyskuje jeszcze jeden wymiar. Stworzone dla nas aplikacje mogą być dostępne wszędzie i dla każdego poprzez przeglądarkę internetową. Bez instalacji, bez konieczności dostarczania użytkownikom aktualizacji, w bardziej pro‑rozwojowym modelu.

Dla kogo
aplikacja webowa?

Aplikacje webowe sprawdzą się praktycznie w każdym obszarze biznesu. Stosowane obecnie technologie pozwalają na tworzenie wydajnych, prostych w obsłudze i coraz bardziej dostępnych kosztowo rozwiązań niezależnie od wielkości i złożoności pomysłu jaki ma być zrealizowany.

 

Zawsze, kiedy nie ma wyraźnych wskazań, aby opracowywać aplikację stacjonarną (desktopową) warto rozważyć wersję przeglądarkową. Z reguły rozwiązania takie będą tańsze od aplikacji desktopowych czy mobilnych. Nie mamy tu również do czynienia z czasochłonnym dostosowywaniem do wymogów różnych systemów operacyjnych. Znika także spore wyzwanie związane z dystrybucją aplikacji oraz kolejnych aktualizacji – każdy użytkownik będzie miał w swojej przeglądarce dostęp do najnowszej wersji oprogramowania.

Aplikacje webowe to nowy wymiar użyteczności oraz maksimum elastyczności. Stabilne oraz coraz szybsze łącza internetowe, a także ogromne zaangażowanie dostawców przeglądarek internetowych to naturalne wektory rewolucji, jakiej jesteśmy świadkami.

 

Możliwość korzystania z aplikacji w wersji przeglądarkowej stanowi obecnie – obok rozwiązań dedykowanych urządzeniom mobilnym – najistotniejszy segment rynku oprogramowania biznesowego.

Jakie funkcje mogą realizować aplikacje webowe?

Jeśli korzystasz w swojej przeglądarce internetowej z takich portali jak Facebook, Allegro, platforma e‑bankingu czy rezerwacja biletów w liniach lotniczych – to wszystko są aplikacje webowe! Funkcje jakie te rozwiązania mogą realizować możemy podzielić na kilka grup, wśród nich:
• ułatwiające nawiązywanie relacji biznesowych
• pozwalające na cyfryzację procesów w organizacji
• wizerunkowe
• edukacyjne
• rozrywkowe

#Aplikacje biznesowe
#Automatyzacja procesów
#Zarządzanie treścią
#Zarządzanie personelem
#Platformy rekrutacyjne
#Organizacja magazynu
#Systemy rezerwacyjne
#Generatory dokumentów

Jesteśmy gotowi do stworzenia Twojej aplikacji A Ty?

Zanim
zaczniemy

Co będzie dla nas ważne przed przystąpieniem do projektowania Twojej aplikacji webowej?

Rodzaj projektu?

W jednym z pierwszych pytań będziemy chcieli poznać specyfikę Twojej branży i świadczonych usług, poprosimy o scharakteryzowanie końcowego użytkownika, a także cele, jakie ma realizować aplikacja.

 

Zrozumienie Twojego pomysłu oraz podejścia do jego realizacji będzie dla nas punktem wyjścia dla właściwego wyboru odpowiednich technologii oraz wskazania najbardziej efektywnych rozwiązań.

Budżet?

Ramy budżetowe będą dla nas istotną wskazówką w planowaniu dalszych działań i wyborze optymalnej technologii. A ta wymaga określonych nakładów. Im bardziej skomplikowany i zaawansowany projekt, tym wyższy koszt. Pamiętaj, że ostateczna cena zależeć będzie również od tego, czy konieczne będzie skorzystanie z płatnych technologii lub zewnętrznych rozwiązań.

 

Dlaczego warto możliwie jak najwcześniej ustalić ramy budżetowe? Projekt rusza sprawniej – od początku wiemy, jakie są ograniczenia, szybko możemy ustalić czy pomysł jest „realizowalny”, sprawniej odbędzie się proces planowania i harmonogramowania, a jeśli to możliwe od samego początku możemy wspólnie szukać alternatyw, które są w Twoim zasięgu budżetowym.

Rozmiar projektu?

Spróbuj ocenić jak dużo procesów obejmie planowane rozwiązanie, jak będą one złożone oraz czy konieczna będzie integracja z oprogramowaniem, które już posiadasz lub innymi rozwiązaniami dostępnymi on‑line (np. e‑płatnościami).

 

Znacząca część realizowanych projektów pozwala nam wybrać model, w którym stworzymy aplikację z predefiniowanych komponentów – z korzyścią dla czasu realizacji oraz koniecznego budżetu. Może jednak okazać się, że rozmach Twojego pomysłu będzie wymagał pracy znacznego zespołu programistów, którzy napiszą od podstaw całą aplikację specjalnie dla Ciebie.

MVP?

Sprawne i możliwie najszybsze zrealizowanie projektu będzie jednym z naszych najważniejszych wyzwań. Dlatego zazwyczaj pracujemy w modelu MVP ‑ Minimum Viable Product. Oznacza to, że priorytetem pierwszego etapu prac nad aplikacją jest dostarczenie jej w podstawowym zakresie funkcjonalnym, by w następnych krokach rozwijać ją o kolejne, dodatkowe funkcjonalności.

 

Dlatego ‑ jeśli czas jest jednym z Twoich priorytetów ‑ bardzo pomocne będzie jeszcze na etapie planowania aplikacji wydzielenie jej podstawowego, niezbędnego użytkownikom wymiaru funkcji, jakie ma pełnić. W drugim kroku stwórz listę rozwiązań, które będą ją wzbogacać i nadawać ostateczny kształt. To trochę jak przy wyborze nowego samochodu – najpierw któraś z wersji podstawowych dla danego modelu, a potem dodatkowe “bajery” ;‑).

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu briefu lub specyfikacji Twojej aplikacji? Skontaktuj się z nami! Chętnie Ci pomożemy!

Jak powstanie Twoja
aplikacja webowa?

Czeka nas wspólna droga do celu, jakim będzie pierwsze uruchomienie Twojej aplikacji w przeglądarce użytkownika. Na każdym etapie do naszego zespołu dołączać będą kolejni specjaliści, jednak nie musisz się obawiać – przez cały ten czas będziesz mieć kontakt z osobą odpowiedzialną za współpracę i koordynację wszystkich tych działań. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wszelkie procesy przebiegać będą zgodnie z naszymi procedurami oraz zasadami prowadzenia projektu. Na każdym z opisanych poniżej etapów będziemy również otwarci na Twoje sugestie oraz przemyślenia związane z rosnącą na Twoich oczach aplikacją.

Wymagania

​Podobnie jak w przypadku tworzenia strony internetowej musimy poznać kontekst w jakim stworzymy Twoje rozwiązanie. Naszym celem będzie zrozumienie celów stawianych przed projektowaną aplikacją, zakresu pracy oraz funkcjonalności, które mają zostać wdrożone. Aby przygotowany przez nas produkt zrealizował stawiane przed nim cele, musisz mieć odpowiednio dobraną strategię, a także zdefiniować grupę docelową do której skierowana jest aplikacja. Niezależnie od tego czy planujesz rozwiązanie dedykowane pracownikom swojej organizacji czy klientom, warto odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

  • Kim są użytkownicy docelowi i czego potrzebują?
  • W jaki sposób produkt rozwiąże potencjalne problemy grupy docelowej?
  • Jak możesz odpowiednio trafić w ich potrzeby i/lub zrealizować własne?

 

Kiedy wspólnie odpowiemy sobie na te pytania, będziemy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania technologiczne, dobrać odpowiedni skład dedykowanego teamu, który będzie pracował dla Ciebie, przedstawimy również estymację kosztów.

Specyfikacja

Kiedy powyższe ramy spotkają się z Twoją akceptacją, przygotowujemy fundamentalny dla nas dokument: specyfikację funkcjonalną. Akceptacja specyfikacji to sygnał dla całego zespołu, możemy organizować naszą pracę i ustalać podział zadań, co dla Ciebie przełoży się na szczegółowo określone ramy czasowo/kosztowe. W zależności od potrzeb, przed rozpoczęciem pisania pierwszej linii kodu przez developerów, zaproponujemy najwygodniejszą formę komunikacji w trakcie realizacji projektu, a także sposobu zarządzania nim przez dedykowanego Project Managera.

 

Dobrze zaplanowane działania pozwolą nam pracować zgodnie z metodyką Agile. Poszczególne funkcjonalności będziemy dostarczać oraz testować etapami. Weryfikacja oraz akceptacja z Twojej strony może następować podczas cotygodniowych spotkań („weekly”) – dzięki temu wszyscy będziemy na bieżąco z postępami w projekcie.

UX/UI

Projektowanie aplikacji webowych rozpoczynamy od opracowania kolejnych funkcjonalności produktu oraz interfejsu graficznego użytkownika (UI/UX design). Będziemy sukcesywnie prezentować Ci kolejne etapy naszej pracy. W zależności od projektu i Twoich oczekiwań skupimy się na przygotowaniu dedykowanego designu, bądź wykorzystanie gotowego szablonu i jego adaptację. Niezależnie od wyboru drogi skupimy się na zapewnieniu wszelkich standardów związanych z user experience, czyli maksymalnym poziomem intuicyjności nawigacji oraz sposobie funkcjonowania aplikacji.

Programowanie

To czas kiedy nasi programiści rozpoczną swoją pracę pod stałym nadzorem kontaktującego się z Tobą Project Managera. Wytwarzanie oprogramowania z reguły odbywa się w ściśle określonym cyklu, który jest podzielony na mniejsze etapy tworzenia aplikacji. Naszym celem będzie jak najsprawniejsze doprowadzenie do etapu Minimum Viable Product – wersji w minimalnej, koniecznej do funkcjonowania aplikacji. Na każdym etapie prac, a także gdy produkt będzie już gotowy, prowadzić będziemy również testy, aby jak najszybciej wyłapać ewentualne błędy. Aplikację przed jej uruchomieniem poddamy testom przeprowadzanym przez testerów, jak również automatycznym ‑ przy użyciu specjalnych narzędzi.

Uruchomienie

W zależności od celu, jaki aplikacja ma realizować jej udostępnienie może objąć węższą grupę przyszłych użytkowników bądź stanowić od początku pełną dostępność produktu. W obu tych modelach możemy uczestniczyć w procesie zbierania i analizowania ewentualnych uwag czy sugestii zmian.

Rozwój aplikacji

Praca nad aplikacją webową, jak w przypadku większości produktów informatycznych, nie powinna się zakończyć z chwilą wdrożenia. Pierwsze miesiące jej funkcjonowania to czas, kiedy monitorujemy jej działanie, a także zbieramy feedback użytkowników, aby móc optymalizować jej funkcjonalności. Ten etap pozwala nam również wykorzystać zgromadzone informacje do kreowania propozycji rozwojowych.

Wsparcie
po wdrożeniu

Po uruchomieniu Twojej aplikacji możesz nadal korzystać z naszych usług w zakresie jej rozwoju i wsparcia technicznego. To, co osobie „nietechnicznej” zajmie sporo czasu, nasi specjaliści załatwią w mig. Zwłaszcza, gdy realizowaliśmy ten projekt dla Ciebie. Zadbamy o aktualizacje kodu i bezpieczeństwo, dodamy kolejne moduły i funkcje w zależności od Twoich potrzeb.

  • Rozwiązywanie problemów technicznych
  • Optymalizacja wydajności aplikacji
  • Rozwój funkcjonalności
  • Testy bezpieczeństwa
  • Aktualizacja oprogramowania
  • Integracja z systemami zewnętrznymi

Chcesz rozwinąć lub zautomatyzować swój biznes poprzez wdrożenie dedykowanej aplikacji? Dobrze trafiłeś!

Case
study

CASE STUDY
#Analiza
#Saas
#UX/UI
#Development
#Rozwój

Desktomy

System zarządzania wirtualnym biurem.

Jakie technologie
i narzędzia wykorzystujemy?